STOWARZYSZENIE MUZYKA BEZ GRANIC

KONCERTY

organizujemy i wykonujemy koncerty. nasi artyści stanowią czołówkę polskich twórców i wykonawców.

ARTYŚCI I ZESPOŁY

reprezentujemy zespoły i artystów zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu na wszelkich polach dotyczących sztuki

DOTACJE

składamy i realizujemy szereg projektów w wygranych konkursach dotacyjnychna terenie całej Polski.

DOTYCHCZASOWE REALIZACJE

Blog Stowarzyszenia

Reklama naszych koncertów w środkach transportu

Ruszyła właśnie kampania reklamująca nasze koncerty i nową scenę na ekranach umieszczonych w środkach transportu publicznego – autobusach, tramwajach i SKM w Warszawie i okolicach.

Read More

Nowy Statut Stowarzyszenia uchwalony

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Muzyka bez granic (17 marca 2016) jednomyślnie została podjęta uchwała o zmianie Statutu Stowarzyszenia – w celu rozszerzenia możliwości pozyskiwania funduszy na cele statutowe z prowadzonej działalności gospodarczej. Statut w nowym brzmieniu już jest opublikowany na naszej stronie. Ruszył też nasz projekt Sceny RE.formowanej – warszawskiej sceny koncertowej –

Read More

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Na dzisiaj zaplanowane jest Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Porządek obrad uwzględnia relacje z prac nad projektem SCENY RE.formowanej i nad uzyskanymi dotacjami na ten rok. Niebawem więcej informacji.

Read More

Posiedzenie Komisji Kultury m.st. Warszawy w sprawie Sceny RE.formowanej

Dzisiaj nasze Stowarzyszenie nasze prezentowało na forum Komisji Kultury i Promocji m.st. Warszawy projekt utworzenia nowej sceny muzycznej w Warszawie – Sceny RE.formowanej. Otrzymaliśmy liczne wyrazy poparcia dla naszych planów płynące ze wszystkich stron. Cieszy nas deklaracja pomocy ze strony Biura Kultury w zakresie reklamy naszych przedsięwzięć na nośnikach miejskich. To sporo na początek. Dużo pracy przed

Read More

Twitter Stowarzyszenia

Uruchomiony został kolejny kanał informujący o działalności Stowarzyszenia Muzyka bez Granic – do istniejącego już konta na Facebooku dodaliśmy właśnie platformę Twitter. Zapraszamy do śledzenia nas tam! LINK DO NASZEJ STRONY NA TWITTER.COM

Read More

Premiera naszej strony

Trwają prace nad wypełnieniem naszej strony treściami na temat naszej działalności, naszego dorobku i planów.

Read More

"Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką."